Sportovní oddíl dětí a mládeže

Yakosuku Gumite:

1 - Mae-geri uke  ipponme : LBP ai-hanmi

Seme : P mae-geri čúdan

Uke : posun vlevo s L sukui-uke v LZD + posun s P tate-cuki čúdan (ura-cuki)  v L gjaku-nekoašidači + L šuto-uke

2 - Mae-geri uke nihonme : PBP  gjaku-hanmi

S: L mae-geri čúdan

U: překrok vpravo do strany s L gedan-uke(v P gjaku-nekoašidači) + přetočení do L gjaku-nekoašidači s P tate-cuki čúdan (ura-cuki) + L šuto-uke

 

3 - Čúdan-uke ipponme :  LBP

S : překrok s P jun-cuki čúdan

U : překrok vzad s P soto-uke čúdan v P mašomen-nekoašidači  + posun vpřed s L tate-cuki (ura-cuki)  čúdan v P gjaku-nekoašidači + P haišu-uke čúdan

4 - Čúdan-uke nihonme : LBP

S : překrok s P jun-cuki čúdan

U : posun pravou nohou vpřed a levou vzad s P uči-uke čúdan+ posun do  ŠiD s P yoko empi-uči čúdan, L ruka šuto-uke na P zápěstí

 

5 - Mae-geri uke sanbonme : LBP

S : na místě P nápřah na mae-geri

U : posun vpřed do L gjaku-nekoašidači  s L gedan-uke a P tate-cuki čúdan (teišo-cuki -- šotei-uči)

6 - Mae-geri  uke yonhonme : PBP gjaku-hanmi

S : L mae-geri čúdan

U : překrok vzad s P sukui-uke + posun vpřed s L tate-cuki (ura-cuki) čúdan + P šuto-uke v gjaku-nekoašidači 

 

7- Džódan-uke ipponme : LBP

S : překrok P jun-cuki džódan

U : překrok vzad s P džódan-uke + posun vpřed s L tate-cuki čúdan (ura-cuki) v P gjaku-nekoašidači 

8 - Džódan-uke nihonme : LBP

S : překrok P jun-cuki džódan

U : posun vpřed do moto-dači s L šuto-uke a P džódan-cuki (ura-džódan-cuki) + posun do PZD s L empi-uči

 

9 - Mawaši-geri uke ipponme : LBP

S : nápřah na P mawaši-geri

U : posun vpřed do L gjaku-nekoašidači  s L gedan-uke a P tate-cuki čúdan (teišo-cuki --šotei-uči)

10-Mawaši-geri uke nihonme : LBP

S : P mawaši-geri čúdan

U : vpřed do moto-dači a přední L rukou zachytit kopající nohu zespodu, zakročit levou nohu a otočit se o 180°, současně pokládat Seme na zem + P gjaku-cuki gedan v ŠiD

 

11-Džódan-uke sanbonme : PBP gjaku-hanmi

S : překrok L jun-cuki džódan

U : překrok vzad s P nagaši-cuki džódan v P tsukomi-dači (T-postoj) + L mawaši-geri džódan

12-Džódan-uke yonhonme : LBP

S:  P mawaši-cuki džódan

U: posun vpřed do L moto-dači s L šuto-uke džódan a P džódan-cuki (ura-cuki) posun do PZD s L  empi-uči  

 

13- Sokuto-geri uke ipponme : LBP

S: P sokuto-geri čúdan

U: překrok vzad s  P osae-uke + posun vpřed s L tate-cuki (ura-cuki) čúdan v P gjaku-nekoašidači + P šuto-uke

14- Džódan-uke gohonme : LBP

S: překrok s  P uraken-uči džódan

U: vzad do P  nekoašidači-mahanmi  s P šuto-uke džódan + posun do P gjaku-nekoašidači s L tate-cuki (ura-cuki) čúdan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  

 

Yakosuku Gumite- Bunkai :

1 - Mae-geri uke  ipponme : LBP ai-hanmi

Seme : P mae-geri čúdan

Uke : posun vlevo s L sukui-uke v LZD + posun s P tate-cuki čúdan (ura-cuki)  v L gjaku-nekoašidači + L šuto-uke

-(pravou rukou uchopit Seme za pravou přední ruku - za zápěstí. Levou rukou přetočit přes jeho pravý triceps po oblouku, se současným stahováním svojí pravé ruky k pravému boku-čúdan haišu-uke. Současně posunout levou nohu vpravo a mírně zakročit pravou nohu. Obě ruce tlačit dolu k tatami , dokleknout na levé koleno a položit Seme pravou ruku na tatami. Pomocí levé vidlice na pravý loket znehybnit Seme . Pravou rukou neustále držet Seme za pravé zápěstí)   

2 - Mae-geri uke nihonme : PBP  gjaku-hanmi

S: L mae-geri čúdan

U: překrok vpravo do strany s L gedan-uke(v P gjaku-nekoašidači) + přetočení do L gjaku-nekoašidači s P tate-cuki čúdan (ura-cuki) + L šuto-uke

-(levou rukou uchopit Seme za jeho levé zápěstí a provádět L čúdan haišu-uke. Pravou rukou uchopit Seme za pravé rameno a současně pravou nohou prošlápnout (fumikomi) (opatrně) zadní nohu Seme. Současně Seme vychýlit mírně do strany a zatlačit dolu k tatami. Levou rukou stále držet Seme za levé zápěstí a pravou rukou provést gjaku-cuki na ležící Seme) 

 

3 - Čúdan-uke ipponme :  LBP

S : překrok s P jun-cuki čúdan

U : překrok vzad s P soto-uke čúdan v P mašomen-nekoašidači  + posun vpřed s L tate-cuki (ura-cuki)  čúdan v P gjaku-nekoašidači + P haišu-uke čúdan, P koleno blokuje Seme přední koleno a vychyluje ho

-(pravou rukou uchopit Seme za pravou přední ruku - za zápěstí, levou rukou přetočit přes jeho pravý triceps po oblouku, se současným stahováním svojí pravé ruky k pravému boku-čúdan haišu-uke. Současně posunout levou nohu vpravo a mírně zakročit pravou nohu. Obě ruce tlačit dolu k tatami , dokleknout na levé koleno a položit Seme pravou ruku na tatami. Pomocí levé vidlice na pravý loket znehybnit Seme. Pravou rukou neustále držet Seme za pravé zápěstí-jako u Mae-geri nihonme)   

 

4 - Čúdan-uke nihonme : LBP

S : překrok s P jun-cuki čúdan

U : posun pravou nohou vpřed a levou vzad s P uči-uke čúdan+ posun do  ŠiD s P yoko empi-uči čúdan, L ruka šuto-uke na P zápěstí

-(levou rukou uchopit Seme za zápěstí a pootočit – páka na zápěstí. Pravou nohu stáhnout vzad (pravé gjaku-nekoašidači) a pravou rukou po oblouku provést džódan-cuki(ura-cuki) na bradu Seme. Levou rukou po oblouku přetočit pravou ruku Seme – zkřížit před jeho tělem a zvednout ji až do výše hlavy. Zády  se přetočit co nejtěsněji kolem Seme a nasadit na jeho pravou ruku páku, přes kterou Seme táhneme dolu  k tatami. Po položení Seme na tatami, ho stále držíme levou rukou a pravou rukou provedeme gjaku-cuki na čúdan ležícího Seme)   

 

4B - Čúdan-uke nihonme : LBP

S : překrok s P jun-cuki čúdan

U : posun pravou nohou vpřed a levou vzad s P uči-uke čúdan+ posun do  ŠiD s P yoko empi-uči čúdan, L ruka šuto-uke na P zápěstí

-(levou rukou uchopit Seme za zápěstí a pootočit – páka na zápěstí, pravou ruku z yoko empi-uči pootočit a provést lehce úder teišo na pravý loket Seme, stáhnout mírně pravou nohu  a současně   po oblouku kolem těla přesunout pravou ruku na levou stranu krku Seme. Pravou nohu dát za přední nohu Seme. Současně stahovat levou ruku k boku haišu-uke, zakračovat levou nohou vzad, tlačit pravou rukou na krk  (chyt za pravé rameno) Seme a přes svoji pravou nohu položit Seme na tatami. Levá ruka stále drží pravou ruku Seme a pravou rukou provést P gjaku-cuki na čúdan. (Je-li Seme těžší než Uke , tak pravou nohou provést podmet aši-barai. Nechat Seme dopadnout na tatami, potom gjaku-cuki čúdan)

 

 

5 - Mae-geri uke sanbonme : LBP

S : na místě P nápřah na mae-geri

U : posun vpřed do L gjaku-nekoašidači  s L gedan-uke a P tate-cuki čúdan (teišo-cuki-- šotei-uči)

 

 

6 - Mae-geri  uke yonhonme : PBP gjaku-hanmi

S : L mae-geri čúdan

U : překrok vzad s P sukui-uke + posun vpřed s L tate-cuki (ura-cuki) čúdan + P šuto-uke v gjaku-nekoašidači 

-(levou nohu mírně posunout vpřed a současně levou rukou uchopit Seme za zápěstí a pootočit – páka na zápěstí. Současně  pravou ruku natáhnout  vpřed před  Seme. Pravou rukou uchopit Seme za kimono na hrudi. Po oblouku zakročit  pravou nohou vpravo vzad  a pravou rukou tlačit na Seme dolu k tatami. Po položení Seme na tatami, dokleknout na  koleno a  levou rukou neustále držet jeho levou ruku u svého levého boku haišu-uke. Pravou rukou provést gjaku-cuki na čúdan ležícího Seme )   

 

 

7- Džódan-uke ipponme : LBP

S : překrok P jun-cuki džódan

U : překrok vzad s P džódan-uke + posun vpřed se zvednutím útočící ruky s L tate-cuki čúdan (ura-cuki) v P gjaku-nekoašidači 

-( levou nohu posunout vpřed a levou rukou uchopit Seme za týl-krk. Pravou rukou uchopit Seme za pravou ruku za zápěstí haišu-uke . Zakročit pravou nohou vzad  - rotovat na místě . Pravou ruku dávat k pravému boku. Potom pravým předloktím provést protipohyb na bradu Seme.  Rotovat celé tělo na druhou stranu. Levá ruka z krku klesne na záda Seme a prohne Seme. S vykročením pravé nohy vpřed tlačit  - pokládat Seme k tatami. Levou rukou uchopit Semeho pravou ruku a zablokovat ji haišu-uke. Když je Seme na tatami, tak pravou rukou provést gjaku-cuki na čúdan  ležícího  Seme )   

8 - Džódan-uke nihonme : LBP

S : překrok P jun-cuki džódan

U : posun vpřed do moto-dači s L šuto-uke a P džódan-cuki (ura-džódan-cuki) + posun do PZD s L empi-uči

-( levá ruka se vrací do šuto-uke + pravá ruka uchopí Seme za levé rameno – kimono. Levá ruka se přetočí a uchopí pravou ruku Seme  současně provede levou zadní nohou aši-barai na přední nohu Seme. Obě ruce přetáčejí Seme vlevo dolu k tatami. Po položení na tatami levá ruka stále drží pravou ruku Seme a pravá ruka provede gjaku-cuki na ležící Seme)

 

 

9 - Mawaši-geri uke ipponme : LBP

S : nápřah na P mawaši-geri

U : posun vpřed do L gjaku-nekoašidači  s L gedan-uke a P tate-cuki čúdan (teišo-cuki --šotei-uči)

 

 

 

10-Mawaši-geri uke nihonme : LBP

S : P mawaši-geri čúdan

U : vpřed do moto-dači a přední L rukou zachytit kopající nohu zespodu, zakročit levou nohu a otočit se o 180°, současně pokládat Seme na zem + P gjaku-cuki gedan v ŠiD

-( po položení Seme na zem mu roztáhnout nohy a  zafixovat je svýma nohama a pravou rukou provést gjaku-cuki na ležící Seme)

 

 

 

11-Džódan-uke sanbonme : PBP gjaku-hanmi

S : překrok L jun-cuki džódan

U : překrok vzad s P nagaši-cuki džódan v P tsukomi-dači (T-postoj) + L mawaši-geri džódan

-( po nagaši-cuki uchopit přední ruku Seme svojí levou rukou, levou nohou kopnout mawaši-džódan (začátečníci čúdan) kopající nohu vrátit zpět , pravou rukou uchopit Seme za pravé rameno . Pravou přední nohou prošlápnout  fumikomi (opatrně) zadní nohu Seme a oběma rukama strhnout Seme na tatami . Levou rukou pokrýt jeho levou ruku a pravou rukou provést gjaku-cuki na ležící Seme)

 

 

12-Džódan-uke yonhonme : LBP

S:  P mawaši-cuki džódan

U: posun vpřed do L moto-dači s L šuto-uke džódan a P džódan-cuki (ura-cuki) posun do PZD s L  empi-uči 

-(uchopit Seme za obě ramena a provést aši-barai přes obě nohy Seme. Po stržení Seme na tatami. Jednou rukou zafixovat Seme a druhou rukou provést gjaku-cuki) 

13- Sokuto-geri uke ipponme : LBP

S: P sokuto-geri čúdan

U: překrok vzad s  P osae-uke + posun vpřed s L tate-cuki (ura-cuki) čúdan v P gjaku-nekoašidači + P šuto-uke

-(levou rukou uchopit za levé rameno, pravou rukou pokrýt pravou ruku Seme. Levou nohou prošlápnou fumikomi zadní nohu Seme  Po stržení Seme na tatami. Jednou rukou zafixovat Seme a druhou rukou provést gjaku-cuki) 

 

 

 

14- Džódan-uke gohonme : LBP

S: překrok s  P uraken-uči džódan

U: vzad do P  nekoašidači-mahanmi  s P šuto-uke džódan + posun do P gjaku-nekoašidači s L tate-cuki (ura-cuki) čúdan

-(nasadit páku na útočnou ruku Seme – jako u Čúdan-uke ipponme). Po stažení Seme na tatami gjaku-cuki)

 

 

 

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons J McSporran, tommy@chau, ustung, Michael Seeley  © 2017 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode