Sportovní oddíl dětí a mládeže

Nácvik rychlosti: gjaku-cuki v BP

 

1 – 5x na místě z úderové polohy přitáhneme přední ruku  co nejrychleji do nápřahové polohy hikite a druhá zadní udírající ruka provede gjaku-cuki uvolněně a rychle, práce boků

2 – 5x na místě z úderové polohy stáhneme zadní udírající ruku do hikite, hned s ní provedeme úder vpřed a zase stržení vzad do hikite, druhá přední ruka je před tváří

3 – 5x na místě, přední ruku se snažíme přitáhnout co nejrychleji před tvář a udírající zadní ruka provede gjaku-cuki mimovolně, uvolněně, rychle a bez síly

4 – 10x s posunem vpřed provedeme úder gjaku-cuki co nejuvolněněji, vykreslíme dráhu úderu, správný postoj při úderu, přední ruka je před tváří

5 – 5x na místě ren-gjaku-cuki, první od čúdan, druhé z podpaží, oba údery provedeme co nejuvolněněji a nejrychleji za sebou, přední ruka je před tváří

6 – 5x s posunem vpřed provedeme úder gjaku-cuki co nejtvrději s kime, přední ruka je před tváří

7 – 5x na místě bleskově udeřit gjaku-cuki a co nejrychleji stáhnout udírající ruku zpět do hikite, přední ruka je před tváří

8 – 10x s posunem vpřed provedeme úder co nejuvolněněji, vykreslíme dráhu úderu , správný postoj při úderu, přední ruka je před tváří

9 – 5x na místě sanbon cuki - úder co nejuvolněněji, správný postoj při úderu, práce boků, přední ruka je před tváří

10- 10x na místě co nejrychleji bez zastavení, práce boků

 

Nácvik rychlosti – uraken-uči v BP

 

1 – 5x na místě: z úderové polohy gjaku stáhneme ruku do hikite a přední rukou provedeme uraken,  uvolněně a rychle

2 – 5x s posunem: pravou rukou provedeme gjaku-cuki a hned ruku stáhneme zpět do hikite, přední levou rukou provedeme uraken , pravou rukou  kryjeme čúdan, práce boků

3 – 5x na místě: provedeme z přední ruky bez nápřahu uraken a druhou rukou kryjeme čúdan

4 – 10x na místě: provedeme přední rukou uraken a při stahování provedeme druhou rukou gjaku-cuki, přední ruka před tváří

5 –  5x na místě: ren-uraken přední rukou, co nejrychleji za sebou, druhá zadní ruka kryje čúdan

6 – 5x na místě: provedeme přední rukou bleskové uraken max.rychle a uvolněně, po úderu stáhneme ruku co nejrychleji zpět, práce boků, druhá zadní ruka kryje čúdan

7 – 10x na místě: zlehka vykreslíme přední rukou dráhu úderu - uraken, druhá ruka kryje čúdan

8 -  10x na místě: zadní rukou provedeme gjaku-uraken zlehka vykreslíme dráhu úderu, druhá přední ruka kryje čúdan

9 – 5x sanbon-uraken přední rukou, úder co nejuvolněněji, správný postoj při úderu, práce boků, druhá ruka kryje čúdan

10 – 10x na místě co nejrychleji bez zastavení přední rukou provedeme uraken, práce boků, druhá ruka kryje čúdan

 

KARATE - trénink

 

                                                                                                         

                                                                                      

KARATE -závody kumite

 

karate

 

KARATE závody kata

                              

 

 

 

                     KARATE - závodní družstvo - Přebor Prahy 

                        2x zlatá - 1x stříbrná - 1x bronzová 

 

KARATE - letní soustředění

 

 

 

KARATE- zimní soustředění na horách

 

 KARATE - Prokopské údolí - vánoční krmení pro lesní zvěř

 

 

KARATE - zkušební řád

 


 

Fotografie použita dle Creative Commons J McSporran, tommy@chau, ustung, Michael Seeley  © 2017 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode